Home

Basisdiploma Taxateur Wonen, BV of LV

Opleiding + examens

Hebt u het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige behaald? Dan kunt u zich verder gaan specialiseren in de richting van Taxateur. Hiervoor dient u allereerst het Basisdiploma te behalen. Dit bestaat uit de Taxateursopleiding + het afleggen van de vier examens Kennistoets 1, Kennistoets 2, Vakvaardigheden en de Eindtoets. 

r

Let op! Het aanvraagtijdvak van 2 januari 2023 komt helaas te vervallen. Houd onze website in de gaten voor studies die wij het eerstvolgende aanvraagtijdvak aanbieden.

Basisdiploma Taxateur Wonen

Deze studie kost €5.891,83. Met het STAP-budget betaalt u nog maar €4.891,83.

Dagopleiding

Startdatum: 31 mei 2023

Aanmelden vanaf 28 februari 2023 bij het UWV

Locatie: Utrecht

Basisdiploma Taxateur Wonen

Deze studie kost €5.891,83. Met het STAP-budget betaalt u nog maar €4.891,83.

Middag/avondopleiding

Startdatum: 6 april 2023

Aanmelden vanaf 28 februari 2023 bij het UWV

Locatie: Utrecht